Apunts per la reflexió sobre la descarbonització de l’economia i la societat catalnes.

Intervenció encarregada pel Consell Assessor sobre el Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya. Sessió 3. Transport Internacional, pp.11-17.

Balanç econòmic de la recollida de residus porta a porta i en àrea de vorera per als ens locals i propostes d’optimització.

Coordinado con Ignasi Puig Ventosa.

Informe encarregat per l’Associació de Municipis Porta a Porta finançat per l’Agència de Residus de Catalunya, 2013.

El Compte satèl.lit de l’aigua a Catalunya

Con Mònica Serrano, 2005.

Departament de Territori di Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya/Institut d’Estadística de Catalunya, 2012.. B-5764-2012.

Fiscalitat i canvi climatic.

Coordinador.

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, 2007.

Experiències autonòmiques de fiscalitat ambiental i propostes per a Catalunya

Con Ignasi Puig y Enric Tello

Temes de Medi Ambient i Habitatge, n. 1, Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, 2005.

Evolució del preu dels subministraments bàsics a Catalunya en el període 1990-2003

Con Emili Padilla, capítol sobre preus de l’aigua a nivell domèstic, 2004, ENT, encarregat per la Confederació d’Associacions de Veíns de Catalunya (CONFAVC)

Fiscalidad y Medioambiente en la isla de Lanzarote

Coordinador

2002, Programa Life de la Unión Europea, Cabildo de Lanzarote.

Els preus de l’aigua domèstica a l’Àrea Metropolitana de Barcelona de 1990 fins al 2000

Con Enric Tello

Àrea Metropolitana de Barcelona. Entitat del Medi Ambient, 1999.